பாடம் paadam Videos paadam paadam தொடர்புக்கு paadam குறிப்புரை paadam paadam
 
 
         
         
  issue   paadam   paadam  
  பிப்ரவரி 2010   மார்ச் 2010   ஏப்ரல 2010  
             
         
  paadam   paadam   paadam  
  மே 2010   ஜூன் 2010   ஜுலை 2010  
             
         
  paadam   paadam   paadam  
  ஆகஸ்ட் 2010   செப்டம்பர் 2010   அக்டோபர் 2010  
         
  paadam   paadam   paadam  
  நவம்பர் 2010   டிசம்பர் 2010   ஜனவரி 2011  
         
  paadam          
  பிப்ரவரி 2011      
             
 
 
பதிப்புகள்
SocialTwist Tell-a-Friend புதிய பதிப்புகள்
சந்தா
தனி இதழ் : ரூ. 15/-
ஆண்டு : ரூ. 170/-

 
 
ஆசிரியர் -
அ. நாராயணன்
 
ஆசிரியர் குழு
சாலை செல்வம் 
முனைவர் க.பழனிதுரை
 
 
மருத்துவர் வெ.ஜீவானந்தம் 
முனைவர் சுதர்சன் பத்மநாபன்
 
 
   
 

விளம்பரங்களுக்கு அணுகவும்

95000 12318

 

© 2010 Paadam. All rights reserved. Designed and powered by Paadam Publications